NASZA IDEA

NOWE TECHNOLOGIE DLA NAUK SPOŁECZNYCH

We współpracy ze środowiskiem akademickim znajdujemy rozwiązania i tworzymy systemy, które umożliwiają nawiązywanie kontaktów branżowych i sieciowanie dorobku naukowego.

NASZYM CELEM JEST WIĘKSZA ROZPOZNAWALNOŚĆ AUTORÓW I ICH PUBLIKACJI.

NASZA IDEA

Prostota. Zawsze.

  • Publikacje naukowe

    wydawane szybko i w otwartym dostępie, widoczne w sieci, dostępne również dla niepełnosprawnych
  • Konferencje

    sprawnie i tanio zorganizowane, dobrze promowane w sieci
  • Identyfikacja wizualna

    oryginalny projekt graficzny, spójna wizualizacja na różnych polach zastosowań

Wybrane realizacje

Zapraszamy

Zróbmy coś wspólnie


Staramy się przedstawić najbardziej kompletną ofertę na rynku, skierowaną głównie do ludzi nauki. Wychodząc naprzeciw ich potrzebom proponujemy współpracę w procesie wydawniczym publikacji naukowych (w otwartym dostępie), roziązania techniczne do publikacji w internecie, optymalizację publikowanych prac pod kątem dostępności dla naukowych systemów wyszukiwania i indeksowania - wszystko to w celu zwiększenia dostępności i cytowalności publikacji naukowych. Służymy również pomocą przy organizacji konferencji naukowych - tworzymy aplikacje i internetowe systemy obsługi konferencji, seminariów itp.
Każdy projekt traktujemy indywidualnie - nasze rozwiązania są "szyte na miarę", dostosowywane do konretnych oczekiwań i potrzeb naszych partnerów. Bo tworzymy je wspólnie.

zaufali nam